AA2skog.jpg?1594031668

Den som går vilse kan av misstag finna nya vägar.
- Artur Lundkvist


Fast man är vilse, kan man av misstag finna nya vägar, våga satsa...gå dina egna vägar...då kan du finna något nytt, bara genom att våga, kan man finna nytt, men om man alltid går i andras spår, finner man inget nytt.