Sök inte lycka. Om du söker den, finner du den inte, eftersom sökandet är motsatsen till lycka.
- Eckhart Tolle

Om du söker och söker och söker lyckan, 
är ditt liv inte lyckligt, 
du är inte lycklig, 
sökandet tar all din kraft, 
sök måttligt, sök lagom, 
man måste ju leva för att känna lycka, 
leva harmoniskt, 
putta undan det eviga sökandet, 
lyckan kommer när den vill komma. 
Du kan skapa lycka i dina tankar, 
ju positivare tankar du har, 
desto lyckligare känner du dig.

ai20.jpg?1611832434