Människans tankar är ibland virriga och snabbt flygande...tankarna kommer blixt snabbt och försvinner och nya tankar virvlar fram hela tiden...ibland börjar man tänka på något specielt och kommer då med sina egna antaganden, egna åsiketer...när man sedan uttrycker sina tankar för andra, bör man vara försiktig...man skall vara medveten att alla ens tankar är inte fakta eller inte ens kanske rätt.

jags2.jpg?1604435486