Den som läser, kan läsa och förstå orden dom läser, men ofta kommer fram det att man inte är nöjd med det man läser, fram kommer då en misstänktsam person som vill tolka allt enligt sina egna åsikter.
Men vad gäller dom heliga böckerna, förstår många inte i vilket sammanhang som verserna är och därför "förstår"  dom det lästa bokstavligen, vilket ofta är "missförstånd", fel.

aa16.jpg?1594031790