Vad ser dina inre ögon, 
Det ser dig, ditt inre jag, 
ser hurudan du är, 
egot lyssnar eller lyssnar inte, 
ta kampem mot egot, lite iaf, 
låt ditt inre guru vinna ibland, 
inre guru är din inre röst, inre ögat, 
den känner dig mycket väl, 
lyssna på din inre röst, inre öga, guru.

ac10.jpg?1605870492