”Det äkta miraklet är inte att gå på vatten eller i luften,
utan att vandra på jorden.”
-- (ordspråk)

Mirakel sägs vara något som verkar onaturligt, något som händer och kanske har hjäpt någon.  Men vanligtvis finns det helt naturliga förklaringar till dessa sk mirakel. Mirakel händer ju för det mesta bland religiösä människor.
Men mirakel kan hända vem som helst, alltså något oerhört kompöiserat, Mirakel kan vara inbillning, eller som sagt helt naturligt orsakat. Men det att man vandrar här på Jorden kan kanske kallas för mirakel.
Livet är ju inte lätt alla gånger. Det krävs mod att vandra här och försöka skapa ett bra liv för sig. Jorden är ju inte särskilt trevlig ställe för alla människor, det finns mycket ondska här på Jorden. Det är ett slags mirakel att kunna leva här, må bra under sin vandring i livet.

aa5.jpg?1594031723