17. ”En stark kvinna är en kvinna som är fast besluten att göra vad andra har bestämt sig för att inte göra.”
- Marge Piercy

Kvinnor måste våga för att lyckas

y.kvinna.aa4.jpg?1589072617