Frihet är den makt vi har över oss själva.
- Hugo Grotius

Frihet är det vi får göra, 
att vara laglydiga 
begränsar vår frihet något.

my2.jpg?1604893840