Stekande varm sommar-sol, 

solstrålarna varma, 

träffar hyn med en brännande känsla, 

kroppen vätska vill ha, 

kallt vatten det bästa drycket, 

vattnet rinner ner från halsen, 

trösten försvinner, 

livsgivande vatten, 

drick drick mycket vatten, 

sök skugga ibland, 

måste ta hand om sig själv.

woman.53.jpg?1436313014