Vill du lyckas, 
du kan lyckas, 
du måste vilja lyckas, 
tro på dig själv, 
du kan, 
du lyckas