Det förflutna är över. Förlåtelse innebär att ge upp alla tankar på ett bättre förflutet.
- Jack Kornfield

Det förflytna kan man inte ändra,
hänt är hänt, 
du skall gå framåt i livet, 
ta lärdom av det förgågna, 
se framåt, 
lev i nuet, 

4aaa.jpg?1595426012