ac1.jpg?1605520924

Friheten är inte absolut; 
friheten har även gränser, 
så välj klokt dina gränser, 
så att friheten känns bra  
för dig och andra.