Du skapades av glädje, 
livets ande fick du, 😇
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades. ☺️

”O människoson! Jag älskade skapandet av dej, därför skapade Jag dig. Älska Mig därför så att Jag må nämna dig vid namn och fylla din själ med livets ande.” –Bahá'u'lláh–