Älskar du alla människor?
Universell kärlek,
kärlek för alla
det finaste i världen
höj din empati uppåt,
titta på människor med kärleksfulla ögon
under huden är vi alla desamma,
liknande människor
alla har en "själ" som längtar efter kärlek,
alla kärlek vi behöver

jags5.jpg?1604435543