Att fråga är att få veta. Om man inte vet, är det vettigt att fråga. Det finns inga dumma frågor, men däremot kan det finnas dumma svar. Frågeställaren är vetgirig, vill meta mera. Svararen svarar ifall han/hon kan svara. Men ibland kan svararen bli irriterat av alla frågor eller kan inte svara på frågar och då kan svararen komma med dumma svar. Att fråga, visar att du vill lära mer, att du är intresserad, att du är engagerad. Så bry dig inte om dumma svaren, fortsätt att fråga någon annan då.