Women's march, 
överallt i världen, 
feminism, 
march mot sexism, 
march mot Trumps sexism, 
feminism lever, 
länge leve feminism.