Du har inget behov av att resa bort. Res inom dig själv. 
- Rumi

Granska ditt inre, 
res inom dig själv, 
lär känna dig själv.

ab1.jpg?1586493241