Den kloka kvinnan 
vill höra att hon vacker är, 
den vackra kvinnan 
vill höra att hon klok är, 
båda har önskningar.

jaga12.jpg?1596890543