Rätt för dig, fel för en annan, 
lev fritt, låt alla leva fritt, 
alla väljer själv, 
du väljer, jag väljer, ni väljer, 
alla inte som du, 
alla unika är.