Glädjens vingar,
vår styrka är, 
tanken klarnar, 
vi förstår, 
allt tydligt blir.

Glädjen ger oss vingar! I glädjens stunder är vår styrka mer vital, vårt förstånd klarare och vår förståelse tydligare. Vi tycks bättre skickade att klara av livet och finna det område där vi kan göra nytta.— Abdu’l-Bahá