Du gamle, 
le och skratta, 
följ med med tide, 
i tiden, 
skryńkfri hjärta du får :) 
livet ler, 
du ler, 
det bra så.