Se upp när du slåss mot monster, så att du inte själv blir ett monster.
-- Friedrich Nietzsche

aa1.jpg?1594031698

Du kämpar, mot monster, 
du slåss, med nävar, 
med orden, 
akta dig, 
var varsam, 
var vänlig, 
bli inte ett monster, 
akta dig,