Vad lovar Gud göra under det nya förbundet? Bibeln säger i Hebreerbrevet 8:10 Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

När och av vem skapades sabbaten? Bibeln säger i 1 Mosebok 2:2-3   Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han hade utfört sitt skapelseverk.
 
Varför skall sabbatsdagen hållas helig? För att påminna om skapelsen. Bibeln säger i 2 Mos 20:11   "Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag."
 
Vem sade Kristus att sabbaten gjordes för? Bibeln säger i Markus 2:27   "Och Jesus sade till dem: Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten."
 
Vad innebär det fjärde budet? Bibeln säger i 2 Mosebok 20:8-10   Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap, och eller invandraren i dina städer."
 
Vad har Gud avsatt som ett tecken mellan sig själv och sitt folk? Bibeln säger i Hesekiel 20:12   "Dessutom gav jag dem mina sabbater som ett tecken som förenar mig och dem, för att de skall inse att det är jag, Herren som helgar dem."

Hur ofta skall de frälsta komma och tillbe Herren på den nya jorden? Bibeln säger i Jesaja 66:22-23   "Liksom den nya himmel och den nya jord, som jag skapar skall bestå inför mig, så skall er ätt och ert namn bestå. Nymånadsdag efter nymånadsdag, sabbat efter sabbat skall alla människor komma och tillbe mig, säger Herren."
 
Firade Kristus sabbatsdagen när han var på jorden? Bibeln säger i Lukas 4:16-17a   Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok.
 
Vilken dag kommer alldeles före den första veckodagen? Bibeln säger i Matteus 28:1  Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven."
 
Vilken vilodag iakttog de kvinnor som följde Jesus även efter korsfästelsen? Bibeln säger i Lukas 23:56  "När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet."
 
Vilken veckodag är sabbat efter lagens bud? Bibeln säger i 2 Mosebok 20:10  "Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat."
 
Vad var Paulus sed beträffande sabbaten? Bibeln säger i Apostlagärningarna 17:2  "Efter sin vana besökte Paulus dem, och under tre sabbater talade han med dem."

Vad sa Kristus om Guds lag, varav sabbatsbudet är en del? Bibeln säger i Matteus 5:17-19   Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket."
 
Vad säger Frälsaren om den slags tillbedjan som inte är efter Guds bud? Bibeln säger i Matteus 15:9 "Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud."
 
Vad ska känneteckna Guds folk i den sista tiden? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 14:12  "Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus."

Vad är definitionen på tro? Bibeln säger i Hebreerbrevet 11:1   Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.

Jesus är källan till tro. Bibeln säger i Lukasevangeliet 17:5   Apostlarna sade till Herren: ”Ge oss större tro.”

Tron kommer från Guds ord. Bibeln säger i Romarbrevet 10:17   Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

Äkta tro ger frid med Gud. Bibeln säger i Romarbrevet 5:1   Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.

Jesus (Ordet) är gudomlig från början och blev människa. Bibeln säger i Johannesevangeliet 1:1,14 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.   Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Varför var det nödvändigt för Jesus att ta på sig mänsklig natur? Bibeln säger i Hebreerbrevet 2:17 Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder.

Jesus visade sin gudomlighet genom att motstå frestelser. Bibeln säger i Hebreerbrevet 4:14-15 När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.

Jesus visade sin gudomlighet genom sin uppståndelse. Bibeln säger i Markusevangeliet 16:6 Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd.

Paulus vittnar om Kristus gudomlighet. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:9 Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning.

Hurudan var Jesus relation till Fadern? Bibeln säger i Johannesevangeliet 10:30 Jag och Fadern är ett.”

Jesus är den store läkaren. Bibeln säger i Matteusevangeliet 9:35 Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.

Förr eller senare kommer alla människor att erkänna att Jesus är Herre. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:9-11 Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Jesus kallar människor till omvändelse. Bibeln säger i Matteusevangeliet 4:17 Från den tiden började Jesus förkunna: ”Omvänd er. Himmelriket är nära.”

Jesus kom inte för att avskaffa lagen, utan för att visa hur den fungerar. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.

Jesus är den enda vägen till Gud. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:6 Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Jesus har makt över döden. Bibeln säger i Johannesevangeliet 11:25-26 Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?”

Vad fordras för att följa Jesus? Bibeln säger i Lukasevangeliet 9:23 Och han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.

Jesus vill komma in i våra liv. Bibeln säger i Galaterbrevet 2:20 men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Målet är att bli lik Jesus. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:5-8 Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.

Du kan lära känna Jesus som din Frälsare. Bibeln säger i Johannesevangeliet 1:12 Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, 1 Petrus brev 3:18 säger: Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. ... Johannesevangeliet 3:16-17 säger: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.