Trösta, 
lyssna utan att döma, 
det är tröstande

jaga4.jpg?1604893054