avlng-13.jpg?1563955676

Psyket, det inre, känner, reagerar, hur man lever, vilket slags liv man har. Ett starkt och friskt psyke, orkar stå emot lite motgångar. Livet är ju inte alltid en dans på rosor. Oavsett hur stark man är psykiskt, kan man träna/lära sig att ta även motgångarna lite positivare. Det gäller att grubbla inte alltför länge, acceptera det hända, gå vidare i livet.