ni3.jpg?1620387578

Tjocka trädstammar, 
gamla träd, 
träd länge länge lever, 
tåliga träd, 
tål vind och stormar