Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt.

Var givmild i framgång och tacksam i motgång.—Bahá’u’lláh