Kultur blomstrar, 
kultur lever, 
kultur växer, 
kultur förändrar sig, 
med i tiden, 
i tiden, 
växande kultur, 
växande mänskliget.

Du kan aldrig växa ifrån din kultur, men du kan hjälpa den att växa. -- Abdal Hakim Murad