ab1.jpg?1586493241

Onhan se niin, että kaikki jätämme jälkiä
muille katseltavaksi ja mietittäväksi. Näin
ollen meillä on mahdollisuus vaikuttaa
muitten elämään. Mutta loppujen lopuksi
se on jokaisen henkilökohtainen asia
miten suhtautuu, miten reagoitsee
toisten jättämiin jälkiin. Jokainen päättää
itse miten regoitsee ja silloin se on
ihminen itse joka on vastuussa siitä
miten voi, sillä kukaan ei määrää miten
itse kukin reagoitsee.
Maailmassa tapahtuu paljon itse
valitsemme miten suhtaudumme
tapahtumiin. Ja näin ollen olemme
vastuussa itse siitä miten reagoitsemme
esimerkiksi muitten ihmisten sanomisiin
ja tekemisiin. Ne muut on vain jättäneet
jäljet jälkeensä, he ei määräile miten
muut suhtautuvat niihin. Kaikki jättää
jälkiä jälkeensä muille ja se on muitten
vastuulla miten suhtautuvat niihin jälkiin.