Kärlek och vänskap, 
kärlek ger broderskap, 
kärlek ger systerskap, 
kärlek ger fred, 
kärlek ger vänskap, 
kärlek ger lycka.

Kärlekens tankar skapar broderskap, fred, vänskap och lycka.
— Abdu’l-Bahá