Utbränhet tycks vara en av nyförtidens sjukdomar. Det börjar med stress, man lider av stress, långvarig stress. Till slut kommer mattheten, man har blivit utränd. Varför är så många så dumma mot sig själva? Varför vårdar man inte sin hälsa? Tror d att d är stålmän och stålkvinnor, som tål vad som helst?
Det är som att livet för många har sin mening bara i stress och slit. D vill mer och mer. D glömmer att leva, d glömmer hur det känns att leva utan stress.

ass3.jpg?1602949192