Frihet åt alla, 
lev fritt och låt andra leva fritt, 
endast då är du fri, 
endast då äe landet fritt, 
frihet åt alla.

abstrakt.18.jpg?1434612064