Alla lever sina egna liv, 
ha förväntningar om ditt liv, 
men....
låt andra leva sina liv.

ac20.jpg?1608510288