Det finns ingen fruktan för den vaksamme, vars sinne är ofläckat av begär, fritt från förvirring och som lämnat bakom sig gott och ont.
- Buddha

aff4.jpg?1603591684

Var vaksam, 
låt sinnet vara stillsam, 
håll begäret borta, 
då du utan fruktan är.