Ärligheten, 
alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet.

😊

Sannfärdighet är grundvalen för alla mänskliga dygder.— Abdu’l-Bahá