Vi är alla skapade av Skaparen,
du, jag, han, de, du, och så vidare,
vi är alla människor, skapade av vår Skapare,
vi är alla släktingar till varandra,
låt oss behandla varandra försiktigt

jags5.jpg?1604435543