Ingenting är omöjligt för den som inte behöver göra det själv.
- okänd

vi.alla.jpg?1591417256

Nästan ingenting är omöjligt...det gäller bara att man försöker tillräckligt mycket och låter även andra försöka göra det själv.
Visst skall man vara hjälpsamma...lagom hjälp är bra...bäst för människan är att försöka hjälpa sig själv så mycket som möjligt...egen hjälp stärker en.