Vad säger du, 
släpper du ut alla dina tankar, 
gör inte det, 
alla dina tankar är inte bra, 
försök vara "klok"

A1natur3.jpg?1588571106