Visst älskar vi frihet, 
iaf vårt egen frihet värnar vi om, 
vi vill vara så fria som möjligt, 
men ibland vill vi begränsa andras frihet, 
mänskligheten borde ge samma frihet åt alla, 
omfattande hela planetens befolkning.

mo3.jpg?1604544743