Din inre kraft, 
stark inre kraft, 
tankens kraft, 
positiv tanke blir positivitet, 
negativ tanke blir negativitet, 
välj riktning, 
välj positiva tankar, 
ta hjälp av dagdrömmar, 
positiva dagdrömmar..
ditt sinne blir positivare, 
tankar är skapande, 
du är som dina tankar, 
sök positiva tankar.

Känn din inre kraft...bli bekant med din inre kraft...dina tankar har kraft...det vad du tänker, det är du, ditt innersta väsen är dina tankar...dina tankar har skapande kraft...därför bör man kunna kontrollerera lite sina tankar...positiva tankar skapar positivitet i ditt liv...negativa och destruktiva tankar skapar negativitet i ditt liv...välj positiva tankar och skapa ett bra liv med positiva tankar...glöm inte tankens kraft...låt inte negativa tankar bosätta sig hos dig...ha kontroll över tankarna...putta bort elaka negativa tankar...sök positiva tankar...om du lyckas inte bli av med negativa tankar, börja damdrömma...dagdöm om allt mellan himmel och jord, sådant som är roligt eller givande, positivt...så småningom lär du dig att kontrollera iaf lite dina taankar och förstår att putta bort negativa tankar och istället försöka tänka positivt...lycka till.