Finska

Jos ei uskalla tai osaa sopeutua maalliseen
elämään, silloin ei osaa sopeutua
henkisenkään elämään, koska maallinen
osaaminen on oppimatta vielä, tämän
takia monet henkisiksi itseään kutsuvat
riitelevät ja ovat kiukkuisia, masentuneita
ja minä, minä, minä, minä, kaikuu
kuuluvana sanoissaan, minuus, ego
hallitsee sellaista ihmistä vielä täysin
sata prosenttisesti, toisin sanoen, se i
hminen on edelleenkin maallisen egonsa
vallassa,
ei ole sopusoinnussa henkiseen maailmaan.

Jokainen ihminen voi opetella hallitsemaan
enemmän egoaan, jolloin hyvyys näyttäytyy
enemmän esille ja hyvyyden myötä saa
myös henkisyyttä jos on haluja

ab1.jpg?1561521346