Absolut sanning, 
finns ingen absolut saning, 
allting är föränderligt, 
allting utveckals vidare.

ab7.jpg?1475475312