Dagar med extremhetta i Europa är i dag tre gånger fler än för 70 år sedan, rapporterar Vetenskapsradion. Analysen baseras på faktiska mätningar av temperatur och luftfuktighet från ett stort antal väderstationer i Europa mellan åren 1950 och 2018.
Forskarna kunde också konstatera att de varma dagarna i genomsnitt blivit 2,3 grader varmare. De extremt kalla dagarna har minskat i antal med uppemot hälften och blivit ungefär tre grader mindre kalla.

omni -

Climate change is increasing the number of days of extreme heat and decreasing the number of days of extreme cold in Europe, posing a risk for residents in the coming decades, according to a new study.
sciencedaily - 

Near-ground ozone forms as a result of photochemical reactions between nitrogen oxides (NOx) and volatile organic compounds (VOCs). Intense UV rays from the sun are the catalyst for the reactions between NOx emissions and the VOCs. NOx emissions occur when cars or power plants burn fossil fuels such as coal and gasoline. VOCs are also human-made and derive from a variety of sources, including cars and gasoline-burning engines, paints, insecticides, cleaners, industrial solvents, and chemical manufacturing.
sciencedaily - 

Vad skall man säga om allt detta? ..många tror att detta har inget med människans påverkan att göra...men det har det...det har ju bevisats så många gånger,,,ör vissa människor rädda för att deras välstond skulle sjunka? ..alla borde bidra till mindre utsläpp...men kanske vissa i gräsföttersnivå förstår inte faran...det måste nog komma från högre upp från makten, bestämmelser hur man skall göra...annars tror jag att det flesta struntar i klimatet och fortsätter leva som förut...
Men det största bovarna är dom som rikedomar har, fabriksägare, flygbolag osv...och självklart alla bilister, bilägarna.