Folk kallar mig ”feminist” bara jag ger uttryck för känslor som skiljer mig från en dörrmatta eller ett fnask.
- (Rebecca West)

y.woman.47.jpg?1589072635

Är kvinnan en dörrmatta, 
nej, det är hon inte, 
kvinnan är fri, fri, 
kvinnan få vara det hon är, 
en kvinna, en fri kvinna.