Håll dig till goda vägar, 
goga vägar humana är, 
det goda ger goda...
det onda ger onda...
vandra goda vägar, 
gå inte vilse, 
fråga vägen om du hittar inte, 
vandra godhetens vägar, 
då du empatisk är, 
då du god är.