Att Sverige använder diktatoriska metoder mot äldre patienter är skamligt...det hade varit annat om alla, både äldre och yngre skulle vaccineras med astra...men så blev det inte...yngre slipper astra...bara gamla tvingas ta emot astra...om äldre säger nej till astra, får man svaret att du får inget annat från oss att du får själv skaffa vaccinet du vill ha...ändog tycks flera äldre säga nej till vaccinet.
Det är förstoeligt...man skriver nästan dagligen om astra och många andra länder har slutat helt och hållet att använda astra...men Sverige, Sverige försöker tvinga dom äldre att ta astra...tycker det är fel sätt mot äldre...man visar ju förakt till äldre som är rädda för astras vaccin...att förakta äldre och använda diktatoriska metoder mot äldre, är tyvätt kanske typiskt för Sverige...Sverige är ju det landet där äldre föraktas och diskrimineras nästan mest i värden....Sverige klarar inte att ta han om äldre...diskriminering och hot bör inte förekomma i ett demokrati mot den äldre befolkningen.

ma4.jpg?1617359973