Absolut sanning är som en hägring; den tenderar att försvinna när du närmar dig den... Trots att jag hängivet kan komma att söka vissa svar, kommer vissa att kvarstå, likt hägringen, bortom min räckvidd.
- Richard Leakey och Roger Lewin

aa11.jpg?1594031754

Absolut sanning, 
finns ingen absolut saning, 
allting är föränderligt, 
allting utveckals vidare.