Citat av Marcus Aurelius

Den enda rikedom du behåller för evigt är den rikedom du givit bort.
Marcus AureliusSkaka av dig allt, alla irritationer och distraktioner, och uppnå fullkomlig tillfredsställelse.
Marcus Aurelius

Du har makten över ditt sinne – inte det som sker utanför. Inse detta och du kommer att finna styrka.
Marcus Aurelius

Kom ihåg, väldigt lite krävs för att leva ett lyckligt liv.
Marcus Aurelius

Utför varje handling i ditt liv som om det vore din sista. 
Marcus Aurelius

Ytterst lite behövs för ett lyckligt liv; allt finns inom dig, i ditt sätt att tänka.
Marcus Aurelius

Tänk så mycket tid han spar, som inte bekymrar sig över vad hans granne tycker, tänker och säger.
Marcus Aurelius