Jag är svart när jag är ny, röd när jag används och grå när jag slängs.

ass4.jpg?1602949196

Svar: Kolet.