Utdrag från text, 
referat,
excerpering,
citat,
klippa ur en passage,
passage 

aa24.jpg?1593608878